Polityka antyspamowa

Zakładając konto w usłudze AR.QCV.pl (dalej nazywanej “Usługą”), 

Użytkownik zgadza się korzystać z niej w sposób zgodny z Polityką Antyspamową AR.QCV.pl,
której treść dostępna jest poniżej.
Korzystanie z Usługi podlega również stosownemu Regulaminowi i Polityce Prywatności.

AR.QCV.pl stosuje politykę “zero tolerancji” wobec spamu oraz zakazuje Użytkownikom wysyłania niezamawianych wiadomości w jakiejkolwiek postaci podczas korzystania z Usługi.

Wymogi prawne

AR.QCV.pl wymaga, aby wszyscy Użytkownicy stosowali się do następujących wymogów prawnych:
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym),
Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).

Co to jest spam?
Spam to niezamawiana informacja handlowa przesyłana drogą elektroniczną, zwykle wysyłana w dużej ilości (tzw. „bulk messages”). Termin “niezamawiana” oznacza, że odbiorca nie udzielił uprzedniej zamierzonej zgody na otrzymywanie tego typu wiadomości. Określenie “w dużej ilości” oznacza, że wiadomość wysyłana jest jako część większej grupy wiadomości, których treść jest jednakowa. Określenie “spam” odnosi się do przekazywania, dystrybuowania lub dostarczania, zwłaszcza w sposób masowy, niechcianej informacji handlowej za pomocą elektronicznych środków przekazu.

Weryfikacja

Subskrybenci mogą zostać dodani do konta na platformie AR.QCV.pl na kilka sposobów.
Mogą wysłać pustą wiadomość email na podany adres email w domenie AR.QCV.pl lub wypełnić formularz zapisu na stronie internetowej. Adresy email mogą również zostać zaimportowane, dodane przez API,
za pomocą formularzy, lub ręcznie dodane do listy.
W takim wypadku konieczne jest posiadanie zgody subskrybenta na przetwarzanie jego danych.
Nie wolno wysyłać wiadomości do osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymywanie.
Zwracamy uwagę, że zgody subskrybenta na przetwarzanie danych nie można domniemywać ani dorozumiewać z jego oświadczenia woli o innej treści.
Zgoda taka może być też w każdym czasie odwołana.

W ramach Usługi AR.QCV.plwyśle każdemu nowemu subskrybentowi wiadomość potwierdzającą jego zainteresowanie otrzymywaniem wiadomości.
Użytkownicy mogą poprosić o dezaktywację takiego potwierdzenia przy zapisie przez email i formularz.

Wszystkim Użytkownikom zalecamy stosowanie zapisu z potwierdzeniem (tzw. “double opt-in”).
Pozwala on skutecznie unikać skarg dotyczących spamu.
Dzięki niemu lista subskrybentów staje się również bardziej wartościowa,
ponieważ subskrybenci otrzymują wiadomości, których oczekują.
Wiadomość potwierdzająca subskrypcję może z łatwością zostać dostosowana tak,
aby subskrybenci wiedzieli, na jaką listę są zapisywani.

W ramach usługi AR.QCV.plstanowczo zabrania się Użytkownikom wypożyczania oraz zakupu adresów email od podmiotów trzecich, jak również pozyskiwania adresów poprzez niejawne działania, takie jak scraping czy harvesting.
Stosowanie jakichkolwiek automatycznych rozwiązań, oprogramowania i skryptów jest surowo zabronione.
Dozwolone jest przechowywanie i zarządzanie danymi oraz wysyłanie informacji elektronicznych tylko do tych osób, które wyraziły zgodę na ich otrzymywanie.

Zastrzegamy prawo weryfikacji importowanej przez Użytkownika listy subskrybentów pod względem jakości, tj. m.in. posiadania wymaganych zgód na wysyłanie wiadomości elektronicznych, poprawności i aktualności adresów email, obecności spam-trapów lub błędów w adresach email.
Negatywny wynik weryfikacji uprawnia nas do odrzucenia importowanej listy.
W przypadku importowania przez Użytkownika większej liczby adresów email zastrzegamy również prawo żądania przeprowadzenia przez Użytkownika wysyłki testowej do części adresów email.
Możliwość zaimportowania całej listy lub wysyłania wiadomości na pozostałe adresy email z listy uzależniona będzie od wyników testowej wysyłki.

Zawartość wiadomości

Użytkownik jest zobowiązany do umieszczenia prawdziwych i dokładnych informacji w nagłówkach wiadomości, tj. w polu “Od” i “Do”, które muszą jasno identyfikować nadawcę.
Temat wiadomości nie może wprowadzać w błąd co do intencji i treści wiadomości.
Wiadomości nie mogą także zawierać wulgarnych ani nielegalnych treści.

Adres pocztowy

Użytkownik musi dostarczyć prawdziwy i aktualny adres pocztowy, który będzie zamieszczony w stopce każdej wiadomości. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania na bieżąco adresu tak, by był kompletny i zgodny z rzeczywistością.

Usuwanie adresów z listy

Każda wiadomość wysłana z konta na platformie AR.QCV.plzawiera link umożliwiający wypisanie się z listy,
którego nie można usunąć.
Link automatycznie aktualizuje listę mailingową, dzięki czemu subskrybent,
który kliknął link w celu wypisania się, nie będzie już otrzymywał żadnych wiadomości z tego źródła.

Nie jest dozwolone wysyłanie wiadomości do osób, które w przeszłości zostały dodane do listy subskrybentów,
a następnie się z niej wypisały. 
AR.QCV.plautomatycznie spełnia wszystkie prośby subskrybentów dotyczące wypisania z listy.
Lista osób, które zostały wypisane z listy, będzie dostępna w koncie Użytkownika.

Naruszenie warunków umowy

Nie jest dozwolone korzystanie z Usługi w celu wysyłania niezamawianej lub niechcianej korespondencji elektronicznej.
Adres email AR.QCV.ploraz adres internetowy serwisu nie mogą być wykorzystywane w masowym mailingu ani na stronie internetowej w ten sposób reklamowanej.

Jeżeli Użytkownik rozsyła spam lub w inny sposób korzysta z Usługi niezgodnie z prawem,
zostaną podjęte za powiadomieniem lub bez, według naszego własnego uznania oraz z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stosowne kroki, takie jak natychmiastowa dezaktywacja konta oraz powiadomienie o praktykach Użytkownika jego dostawcy internetowego lub odpowiednich władz.

Niezależnie od powyższego, Użytkownik odpowiada za szkody poniesione przez AR.QCV.pl oraz podmioty trzecie w związku z niezastosowaniem się przez Użytkownika do Polityki Antyspamowej.